การประชุมวิชาการประจำปี 2566 ครั้งที่ 22
“National Surgical Week 2023 – Evidence-based in General Surgery: Less or More 8-10 November 2023

Interhospital Grand Round – click ที่รูปภาพ เพื่อเข้ารับ rerun ชมทางออนไลน์