การอบรมระยะสั้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 34: the good surgical practice in 2022

Common pitfall in general surgery:

25-27 May 2022 (HYBRID CONFERENCE)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่ link: https://forms.gle/S9vGwv37rd9B9c1V6

หรือ QR code

HYBRID CONFERENCE
ณ​ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
*มีการเก็บคะแนน CME เฉพาะแพทย์
ติดต่อสอบถาม คุณ สุภาวรรณ เสนีรัตน์ โทรศัพท์ 087-494-2228, 02-716-6450. โทรสาร 02-716-6451

The Good Surgical Practice in 2022:

Common pitfall in general surgery

อัตราค่าลงทะเบียน

https://forms.gle/S9vGwv37rd9B9c1V6

Academic Commitee

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these