พิธีเปิด การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564

”National Surgical Week 2021; Solidify Surgical Knowledge”

พิธีเปิด โดย รศ.พลโท นพ.วิชัย วาสนศิริ

นายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป แห้งประเทศไทยฯ

ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการฝึกอบรมทางศัลยศาสตร์ โดย รศ.พลโท นพ.วิชัย วาสนศิริ

กล่าวรายงาน

อ.นพ. สฤษฏ์พัฒน์​ ออรพินท์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like these