งานประชุมประจำปี 2566 “National Surgical Week 2023 – Evidence-based in General Surgery: Less or More ครั้งที่ 22 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 

สถานที่: อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น6 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ 10320 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม click here หรือติดต่อ ทางเลขานุการสมาคม น.ส.วีรินทร์ภัทร์ เสนีรัตน์ โทรศัพท์ 087-494-2228, 02-716-6450. โทรสาร 02-716-6451 

สำหรับผู้สนใจ abstract submission Abstract submission for free paper presentation in NSW 2023 และ download template for abstract submission (A4 MS word document) และ template for slide presentation (powerpoint) ได้จาก click here

ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ

ก่อน 31 ตุลาคม 2566

  • แพทย์ประจำบ้าน/พยาบาล 2000
    สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป 3000
    ไม่ใช่สมาชิก 3500

หลัง 31 ตุลาคม 2566

  • แพทย์ประจำบ้าน/พยาบาล 2500
    สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป 3500
    ไม่ใช่สมาชิก 4000

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม น.ส.วีรินทร์ภัทร์ เสนีรัตน์ โทรศัพท์ 087-494-2228, 02-716-6450. โทรสาร 02-716-6451 หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทาง URL: https://thaisurgeons.or.th e-mail: ammymay@hotmail.com

QR code for LINE contact: https://line.me/ti/p/h92WAB7zd7#~

For Final agenda coming soon

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these