หน้าแรก

AGST หน้าแรก

Thai Breast Interhospital Grand Round

โดย สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทยและชมรมศัลยแพทย์เต้านมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยฯ9:00-12:00 เสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2566 (เลื่อนการประชุม) ทางสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยฯ ขอ งดการจัดงานประชุม Thai Breast

AGST หน้าแรก

การประชุมวิชาการประจำปี NATIONAL SURGICAL WEEK 2022 (ครั้งที่ 21) 

National surgical week 2022 ของ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดร่วมกับ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถานที่: TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICON SIAM กรุงเทพฯ วันที่ 9-11 มกราคม 2566 เวลา 8:30-16:30 น. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ ก่อน 30 ธันวาคม 2565 หลัง 30 ธันวาคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานใน