การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 16 
 
 
 
 
     
     
ข่าววันที่ 24-10-2017    
โดย: สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    
     
     
     
     
     
 
         
 
.