ขอประชาสัมพันธ์ Interhospital Grand Round วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559

 
     
     
ข่าววันที่ 01-09-2016    
โดย: สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    
     
     
     
     
     
 
         
 
.