ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19 เรื่อง "National Surgical week 2020; How I do it?"

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ห้วยขวาง กทม.

 
     
     
ข่าววันที่ 01-10-2020    
โดย: สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    
     
     
     
     
     
 
         
 
.