สมัครสมาชิกสมาคมฯ click to login now
   
ระัดับสิทธิ์ผู้ใช้งาน: บุคคลทั่วไป
   
 
   
Breast Surgery Video
 
 
  เพิ่มเติม..
   
 
   
     
  เพิ่มเติม.. 
   
 
   
จำนวน     ครั้ง
   
 
   
     
  ภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคมฯ
  เพิ่มเติม.. 
   
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
     ..
     การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 16 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย..
     Slide Presentation surgical board preview 2017..
      เนื่องในโอกาสที่กระผมได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง และจะพยายามทุ่มเทกายใจเพื่อพัฒนาสมาคมฯ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรี และเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมฯ....
     การประกันคุณภาพศัลยแพทย์ไทย..
 
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
        
อ่านต่อ
แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมหมดไฟ
        
อ่านต่อ
ประชุมวิชาการ Interhospital Grand Round
        ขอเชิญประชุมวิชาการ Interhospital Grand Round ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 5-6 ชั้นP3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
อ่านต่อ
Endocrine Surgery
        
อ่านต่อ
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไป
        แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไป..จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน การจัดประชุม Interhospital Grand Round, Surgical Review, Pathological Conference และ X-ray Conference เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน..
อ่านต่อ
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 31
        
อ่านต่อ
 
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
Journal Vol.9 No.2 Journal Vol.9 No.3 วารสารฉบับที่ 12 วารสารฉบับที่ 11
 
วารสารทั้งหมด
 
 
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 17 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 16 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 13 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 12
 
หนังสือทั้งหมด